3. DOL moški

3. DOL moški

3M-liga 3M-liga Standing
TeamRanking PointsMatchesSetsPointsResults BreakdownSet RatioPoint RatioPenalty
  PlayedWonLostWonLostWonLost3-03-13-22-31-30-3   

BeachVolleyKlubKoper

19

8

6

2

21

9

700

592

3

3

0

1

1

0

2,33

1,182

-

Lubnik

18

8

7

1

22

12

752

687

1

3

3

0

1

0

1,83

1,095

-

Calcit Volley III

9

8

3

5

10

16

564

605

2

1

0

0

1

4

0,62

0,932

-

Črnuče III

2

8

0

8

8

24

628

760

0

0

0

2

4

2

0,33

0,826

-
3M-liga 3M-liga Standing Results Breakdown

Results Breakdown

3M-liga

Guest Team

BVK K

Calci

Črnuč

Lubnik

Home Team

BeachVolleyKlubKoper (BVK K)

3 - 0


3 - 0

3 - 1

2 - 3

Calcit Volley III (Calci)

0 - 3

3 - 0

0 - 3

Črnuče III (Črnuč)

1 - 3

1 - 3


0 - 3

2 - 3

Lubnik (Lubnik )

1 - 3


3 - 1

3 - 1

3 - 1


3 - 2